Category: MAHUPA

  • PENDIDIKAN DASAR CAANG UKM FHK MAHUPA UNIKA XXII

    Sebagai tahap menjadi anggota UKM FHK Mahupa Unika. Pengurus UKM FHK Mahupa Unika periode 2021-2022 mengadakan Pendidikan Dasar Caang Mahupa XXII sebagai tahap pertama untuk menjadi anggota penuh. Pendidikan Dasar diadakan pada tanggal 31 Januari – 5 Februari 2022 terdiri dari 6 peserta.  Pada tanggal 31 Januari, peserta melaksanakan karantina yang bertempatan di Training Centre […]